4 10/2020

İlaç markalarında iltibas – YARGITAY 11. HD ESAS: 2002/7864

2020-10-04T13:16:22+03:0004/10/2020|Categories: Marka Hk. Yargıtay Kararları|Tags: , , |

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ, ESAS: 2002/7864, KARAR: 2003/48 İspençiyari ve tlbbi mustahzar emtialarını kapsayan “LİPİDEKS” ibareli markanın sahibi, “LİPİTAX” ibareli 5. Sınıfın 1 ila 10. Alt grubunda marka tesciline ilişkin başvuruya itiraz etmiştir. Başvuruya karşı yapılan itirazların YİDK tarafından reddi üzerine “LİPİDEKS” ibareli marka sahibi, Markalar Dairesi kararının kaldırılması ve tescil edilen markanın sicilden terkini [...]

14 11/2015

YARGITAY 11 HD – KARAR NO: 2014/15027 – Marka Önceye Dayalı Kullanım

2015-11-14T19:49:37+03:0014/11/2015|Categories: Marka Hk. Yargıtay Kararları|Tags: , , , , |

T.C. YARGITAY 11. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2014/7459 KARAR NO : 2014/15027 TARİH: 01.10.2014 Davacı vekili, müvekkilinin dünyaca tanınan V. markasının sahibi olan firmanın lisanssörü olarak Türkiye’de hizmet veren bir GSM operatörü olduklarını, tüketiciler nezdinde adeta müvekkili ile özdeşleşen markalardan en önemlisinin "cep" kök ibareli markalar olup, müvekkilinin "cep" ye "cep" ibaresine ekli ibarelerden [...]

12 02/2008

Tescilli marka da tecavüz oluşturur

2011-05-02T17:36:14+03:0012/02/2008|Categories: Marka Hk. Yargıtay Kararları|Tags: , , , , |

T.C. YARGITAY 11.Hukuk Dairesi Esas: 2004/12143 Karar: 2005/9700 Karar Tarihi: 13.10.2005 Tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini kapsıyorsa ya da işaret ile tescilli marka arasında bağlantı olduğu ihtimali de dahil karıştırılma [...]

Go to Top