25 02/2016

Kişisel Veri – TCK 136 – Yargıtay 12 CD 12/2015

2016-04-07T21:22:23+03:0025/02/2016|Categories: Bilişim Hk. Yargıtay Kararları|Tags: , , , |

Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2015/4006 E. , 2015/18748 K. 02.12.2015 Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, mahalli Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Mahalli Cumhuriyet savcısının sair temyiz itirazlarının reddine, ancak; Belirli veya belirlenebilir bir kişiye ait her türlü bilginin, başkasına verilmesi, yayılması ya da ele [...]

21 02/2016

Banka Kartı Kopyalama – Kişisel Veriler – Yargıtay 8.CD 2015/21080 K.

2016-02-20T12:37:36+03:0021/02/2016|Categories: Bilişim Hk. Yargıtay Kararları|Tags: , , , , , , |

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2015/9508 E. 2015/21080 K. 07.09.2015 Sanık M.. Ö..'ın, yasal süresinden sonra vaki duruşmalı inceleme isteminin CMUK.nun 318. maddesi uyarınca oybirliğiyle (REDDİNE), I- Sanıklar H.. Y.., H.. D.. ve M.. İ..'ün G.. B..na yönelik eylemlerine ilişkin hükümlerin temyiz incelemesinde; Oluşa ve dosya kapsamına göre, katılan G.. B.. kartlarını encoder cihazı aracılığıyla kopyalayıp [...]

19 02/2016

KİŞİSEL VERİLERİN OTOMATİK İŞLEME TABİ TUTULMASI KARŞISINDA BİREYLERİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ

2016-11-05T22:49:39+03:0019/02/2016|Categories: Bilişim Hukuku, VERİ KORUMA HUKUKU - KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI|Tags: , , |

KİŞİSEL VERİLERİN OTOMATİK İŞLEME TABİ TUTULMASI KARŞISINDA BİREYLERİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ Strazburg, 28.1.1981 Giriş İşbu Sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi Üyesi Devletler, Avrupa Konseyinin amacının özellikle hukukun üstünlüğüne ve insan hakları ile temel özgürlüklere saygılı olarak, üyeleri arasında daha yakın bir birliğin gerçekleştirilmesi olduğuna inanarak; Otomatik işleme tabi olan kişisel verilerin sınırlar ötesi akışının yoğunluk kazanması karşısında, [...]

29 11/2015

BİLİŞİM HUKUKU HABERLERİ 2015/11

2016-11-05T22:49:40+03:0029/11/2015|Categories: Bilişim Hukuku|Tags: , , , , , , |

Yargıtay, başkasının fotoğrafının Facebook profili olarak kullanılması konusunda karar verdi.  Yargıtay'ın vermiş olduğu kararda tartışma yaratan nokta paylaşılan fotoğrafın yanına kişinin tespitini sağlayacak isim yazılmaması halinde bu fotoğrafın kişisel veri olmayacağı dolayısıyla bunun kişisel verileri yayma suçunu oluşturmaya şeklindeki yaklaşımdır. Kararda fotoğrafın bir kişisel veri olarak kabul edilmesi o fotoğraftaki şahsın tanımlanmasına bağlanmıştır. Kanun'da kişisel verilerle [...]

Go to Top