17 08/2016

KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI

2016-11-05T22:49:38+03:0017/08/2016|Categories: Bilişim Hukuku|Tags: , , , , |

Türk Ceza Kanunumuzun 245. Maddesi kredi kartları ile ilgili işlenen suçları düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre üç suç tipi vardır. Özetle bu suç tipleri şöyle: 1- “Başkasına ait bir banka veya kredi kartı ile yarar sağlamak”; 2- “Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirerek sahte banka veya kredi kartı üretmek, böyle bir kartı satmak, devretmek, satın almak veya [...]

6 02/2016

Bankanın Sorumluluğu – Tazminat – Hukuk Genel Kurulu 2013

2016-11-05T22:49:40+03:0006/02/2016|Categories: Bilişim Hk. Yargıtay Kararları|Tags: , , , , , |

T.C YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2012 / 11-659  Karar: 2013 / 71  Karar Tarihi: 16.01.2013 Dava: Taraflar arasındaki davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkeme'since davanın reddine dair verilen 16.12.2008 gün ve 2005/515 E., 2008/664 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 01.03.2011 gün ve [...]

Go to Top