18 05/2016

MARKA LİSANS SÖZLEŞMELERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KARARLAR

2016-08-12T23:40:08+03:0018/05/2016|Categories: Marka Hk. Yargıtay Kararları, Marka Hukuku|Tags: , , |

Marka lisans sözleşmeleri konusunda, lisans alanın taklit markalara karşı neler yapabileceği ile ilgili bir araştırma yapıyorsanız, aşağıdaki temel kararlar marka avukatlarının ve marka sahiplerinin işine yarayabileceği düşüncesi ile derlenmiştir. 556 KHK m.21 f.6: Altıncı fıkra hükümlerine göre, markaya tecavüz dolayısıyla dava açma hakkı olmayan bir lisans alan, noter vasıtasıyla yapacağı bir bildirimle, gereken davayı açmasını [...]

19 03/2016

Hukuka Aykırı Delil – Zarar – Yargıtay 19CD – 2015

2016-03-15T01:17:55+03:0019/03/2016|Categories: FSEK Yargıtay Kararları|Tags: , , , , , , , , |

Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/6392 E. , 2015/9017 K. 22/12/2015 Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak; [...]

Go to Top