Markanın Haczedilmesi

2011-05-02T17:36:17+03:0004/02/2007|Categories: Marka Hukuku|Tags: , , , , |

Geçen hafta sizlere markaların devrini bir okurumuzun sorusuna cevap vererek işlemiştik, bu hafta ise markaların haczine deyineceğiz. Bu konu özellikle alacaklıların ilgi alanına girmektedir çünkü gittikçe markalaşma artmakta ve markalar da para ile ölçülebilir hale gelmektedir. Markaların Korunması Hakkındaki KHK’nin 19. maddesi, markanın ticari işletmeden bağımsız olarak haczedilebileceğini hükme bağlamıştır. Haczin sicile kaydını ve yayımlanacağını [...]