13 02/2016

Mutlak Red – Ayırt Edicilik Kazandırmak – 11HD 2015/12

2016-02-13T13:54:02+03:0013/02/2016|Categories: Marka Hk. Yargıtay Kararları|Tags: , , , , , |

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2015/5596 E., 2015/13931 K., 30/12/2015 Taraflar arasında görülen davada Ankara 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 18/11/2014 tarih ve 2014/6-2014/264 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki [...]

15 10/2006

Markalar neden red edilir

2020-10-04T10:52:53+03:0015/10/2006|Categories: Marka Hukuku|Tags: , , |

Değerli okurlarımız, marka üzerindeki “hak” kavramını inceleyip bu hakkın kaynağını, türünü ve bize sağladığı korumalara değindikten sonra, sıra markamızın tescil sürecinde karşılaşacağı sorunlara geldi. Aslında buna sorun demek çok da içimize sinmemektedir, çünkü bizim için sorun gibi görünen bir ret sebebi aynı zamanda tescil edilmesi halinde bizim markamızın da korunmasına da vesile olacaktır. Markalar bir [...]

Go to Top