14 02/2016

Bankanın Güvenlik Açığı Sorumluluğu – 11 HD 2015

2016-02-07T18:51:56+03:0014/02/2016|Categories: Bilişim Hk. Yargıtay Kararları|Tags: , , , , , , |

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2015/3733 E.  ,  2015/10650 K., 19/10/2015 Taraflar arasında görülen davada ... Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 12/12/2013 tarih ve 2007/532-2013/671 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları [...]

8 02/2016

Bankanın Şifre Koruma Sorumluluğu 19 HD 2008

2016-02-06T20:33:23+03:0008/02/2016|Categories: Bilişim Hk. Yargıtay Kararları|Tags: , , , , , , |

YARGITAY 19.Hukuk Dairesi Esas: 2007 / 7397 Karar: 2008 / 3029 Karar Tarihi: 27.03.2008 Dava: Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Karar: Davacı vekili, müvekkilinin kullandığı konut kredisi taksitlerinin düzenli ödenmesi [...]

7 02/2016

Kredi Kartı Şifresinin Çalınması – Yargıtay 13 HD 2009

2016-02-06T20:28:56+03:0007/02/2016|Categories: Bilişim Hk. Yargıtay Kararları|Tags: , , , , , , , , |

T.C YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas: 2008 / 12361 Karar: 2009 / 2549 Karar Tarihi: 27.02.2009 Dava: Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda, ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. Karar: Davacı, davalı bankadan aldığı kredi kartını ATM cihazında [...]

14 01/2015

Hukuk Genel Kurulu 2012/820 – Banka kendisine tevdi edilen mevduatı muhafaza etmelidir

2015-01-14T20:58:02+03:0014/01/2015|Categories: Bilişim Hk. Yargıtay Kararları|Tags: , , , , , |

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2012 / 11-550 Karar: 2012 / 820 Karar Tarihi: 21.11.2012 Somut olayda davalı banka, davacının müterafik kusurunu ve suç teşkil edebilecek bir eyleminin varlığını da kanıtlayamadığından davacı mudinin kendisine tevdi ettiği mevduatı aynen iade etmekle yükümlüdür. Bu itibarla; Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki [...]

5 12/2014

İnternette ödeme yaptığımız halde ürünü teslim alamazsak ne yapalım?

2016-11-05T22:49:44+03:0005/12/2014|Categories: Bilişim Hukuku SSS|Tags: , , , , |

Elektronik Ticaret Kanunumuza göre Satıcı siparişi aldığı anda derhal müşteriye bildirmelidir. Bu bildirim ileride yaşanabilecek muhtemel uyuşmazlıklarda delil niteliği taşıyacaktır. 27 Kasım 2014 tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğimize satıcı veya sağlayıcı ürünü sipariş edilen tarihten itibaren taahhüt ettiği süre içerisinde teslim etmelidir. Bu süre 30 günü aşamaz. Bu süreler içerisinde ürün teslim edilmezse tüketici sözleşmeyi tek [...]

Go to Top