16 16/06/2017

Tecavüz için istemler üründe bulunmalıdır.

2017-06-17T10:59:29+00:00 16/06/2017|Categories: Patent Hk. Yargıtay Kararları, Patent Hukuku|Tags: , |

Patent veya faydalı model belgesinden doğan hakların ihlal edildiğinin kabul edilmesi için davalının ürettiği ürünlerde tescile konu belgedeki istemlerdeki unsurların tamamının aynen ve eşdeğerlerinin bulunması gerekir. Bu karşılaştırma oldukça basit yapılmaktadır. Bu istemlerle korunan içerik üründe  yoksa genellikle tecavüzün de olmadığı sonucuna gidilmektedir. 11. Hukuk Dairesi 2015/15584 E. , 2017/2767 K., 09/05/2017 Davacı avukatı, müvekkilinin Depreme [...]

14 14/06/2017

Patent ve faydalı model bütün unsurların yer alması

2017-06-11T13:08:29+00:00 14/06/2017|Categories: Patent Hk. Yargıtay Kararları, Patent Hukuku|Tags: , , , |

Patent ve faydalı modelin istemleri ile ihlal ettiği iddia edilen belgenin istemleri karşılaştırılır ve bütün istemlerin varlığı aranır. Belge ile karşılaştırılmıyorsa tecavüz olduğu iddia edilen ürün ile belge karşılaştırılır. Sadece ürünlerin amacının aynı olması tecavüzün varlığını göstermez. Eş değer geliştirmeler ile de ihlalin varlığı araştırılması gerekir.  Bu unsurlar yoksa tecavüzün gerçekleşmediği sonucuna gidilir. 11. Hukuk [...]

5 05/09/2016

PATENT BAŞVURUSUNUN GERİ ÇEKİLMESİ – Yargıtay 11. HD 2015/14906 E., 2016/738 K.

2016-09-04T10:00:26+00:00 05/09/2016|Categories: Patent Hk. Yargıtay Kararları|Tags: , |

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 2015/14906 E.,  2016/738 K. Başvurunun geri çekilmiş sayılması halinde dahi uyuşmazlık patent hakkı sahipliğinin tespiti ile ilgili olduğundan 551 sayılı KHK'nın 12/3. maddesi uyarınca dava konusuz kalmayıp hak sahipliği hususunda bir karar verilmesi gerekir. Aynı KHK'nın 82/1 ve son fıkraları uyarınca da patent başvurusunun geri çekilmiş olması halinde bu maddenin birinci [...]

5 05/01/2016

YAZILIMLARIN FİKRİ HAKLARLA KORUNMASI

2016-01-05T13:31:41+00:00 05/01/2016|Categories: Yazılım Hakları|Tags: , , , , , , |

Dünyada ve hiç şüphesiz ülkemizde yazılım sektörü gün be gün geliştirme göstermektedir. Şu an dünyanın en büyük şirketleri ürünleri yazılım olan firmalardır. Bizim de ülke olarak hedef seçtiğimiz katma değerli ürün tam anlamıyla yazılımlarla sağlanabilir. Öyle ki ürettiğiniz bir oyunu, bir bilgisayar programını fiziken teslim etmeden anında satışını gerçekleştirebilirsiniz ve bunun için sanayi de olduğu gibi [...]

12 12/09/2015

İPTAL EDİLECEĞİNİ BİLEREK NEDEN BELGE ALINIR?

2015-09-13T14:00:32+00:00 12/09/2015|Categories: Patent Hukuku|Tags: , , , , , , , , |

Daha önce değindiğimiz gibi Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Belgeleri, TPE tarafından, koruma şartlarını taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın verilmektedir. Diğer bir deyişle, bu koruma modelleri bakımından esas inceleme yapılmamaktadır. Nedeni, anılan belgelerin ucuz, seri ve kolayca alınarak sistemin hızlı bir şekilde çalışmasını sağlamaktır. Böylece özellikle orta ölçekli yatırımcıların ihtiyaçlarına uygun bir model oluşturulmak istenmektedir. [...]