TABLONUN TAKVİMDE İZİNSİZ KULLANIMI – ESER MÜLKİYET DEVRİ FIKRI MULKİYET DEVRİ – YARGITAY 11. HUKUK D.K. 2000-9694

2016-11-05T22:49:52+03:0026/12/2010|Categories: FSEK Yargıtay Kararları|Tags: , , , , , , , , , , |

Davanın BK.nun 125.maddesinde düzenlenen 10 yıllık zamanaşımına tabi olduğu, eserin mülkiyet hakkının devrini aksi kararlaştırılmadıkça fikri hakların devrini içermediği, resmin takvimde basılmasının fikri haklara tecavüz oluşturduğu... T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2000/7580 K. 2000/9694 T. 5.12.2000 DAVA : Taraflar arasındaki davanın Ankara Asliye 6.Ticaret Mahkemesi'nce görülerek verilen 31.5.2000 tarih ve 1999/278-2000/239 sayılı kararın Yargıtay'ca [...]