6 05/2016

YASAK PROGRAM ve CİHAZLAR, ZARARLI YAZILIM

2016-11-05T22:49:38+03:0006/05/2016|Categories: Bilişim Hukuku|Tags: , , , , , , , , |

Madde 245/A- (Ek: 24/3/2016-6698/30 md.) (1) Bir cihazın, bilgisayar programının, şifrenin veya sair güvenlik kodunun; münhasıran bu Bölümde yer alan suçlar ile bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle işlenebilen diğer suçların işlenmesi için yapılması veya oluşturulması durumunda, bunları imal eden, ithal eden, sevk eden, nakleden, depolayan, kabul eden, satan, satışa arz eden, satın alan, başkalarına [...]

25 10/2015

7 SORUDA BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME SUÇU

2015-10-25T14:44:22+03:0025/10/2015|Categories: Bilişim Hukuku|Tags: , , , , , |

Bilişim Sistemine Girme Suçu Hangi Maddede Düzenlenmiş? Bilişim Sistemine Girme Suçu, 5237 sayılı TCK’nın, topluma karşı suçlara yer veren kısmının, “Bilişim Alanında Suçlar” bölümünde, md.243’te düzenlenmiştir. Bu madde ile bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına hukuka aykırı olarak girme ve orada kalmaya devam etme fiili, yaptırım altına alınmıştır. Bilişim Sistemine Girme Suçunun Düzenlenmesindeki Amaç Nedir? [...]

Go to Top