TAPUDA İSİM DÜZELTME – TASHİHİ Yargıtay 14 2012-3570

2016-08-13T14:47:14+03:0001/09/2012|Categories: Diğer, Genel Hukuk|Tags: |

14. Hukuk Dairesi 2012/2846 E.  ,  2012/3570 K. Davacılar vekili, 17 sayılı parselde murisin tapuda “Hasan kızı F. T.” olarak yazılı isminin nüfus kaydına uygun olarak “Hasan kızı F.na T.” olarak düzeltilmesini istemiştir. Mahkemece, tensip ile birlikte HMK’nun 382. maddesinde gösterilen hasımsız işlerden olmadığı gerekçesi ile mahkemenin görevsizliğine, asliye hukuk mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir. Hükmü, [...]