12 06/2017

Anonim tasarım ile belirgin farklılık – 11.HD 2017/2793 K.

2017-06-12T11:38:33+03:0012/06/2017|Categories: Tasarım Hk. Yargıtay Kararları, TASARIM HUKUKU|Tags: , , |

Tasarım tescilinde yenilik önemli unsurlardandır. Yenilik mutlaktır ve Türkiye dışındaki ürünlerin karşısında da yenilik ararız. Tasarımın önceki tasarımlardan yenilik açısından ayrılmasında tasarım üzerindeki görünen unsurların katığı ayırt edicilik dikkate alınacaktır. Genellikle de anonim olan tasarımlarda da bu unsur gündeme gelir. İşte bu durumda da çok önceden var olan anonim tasarım arasındaki belirgin farklılık aranacaktır. Aksi [...]

21 08/2015

TASARIMLARIN KISMİ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ SORUNU

2015-08-21T10:25:25+03:0021/08/2015|Categories: TASARIM HUKUKU|Tags: , , , , , , |

Bazen öyle durumlar olabiliyor ki Marka Hukuku ile Tasarım Hukuku’nun birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Bu durumlardan bir tanesi de daha önce tescilli bir markanın aynısının veya benzerinin tasarım başvurusunda yer almasıdır. Bir ürün ambalajının üzerindeki sloganda veya başka bir metinde markanın aynısının veya benzerinin kullanılmış olması hali bu olaya örnek gösterilebilir. Aynı markanın tanınmış olmaması veya [...]

19 08/2015

TASARIM HÜKÜMSÜZLÜK DAVALARI – YENİLİK VE AYIRT EDİCİLİK

2016-11-05T22:49:41+03:0019/08/2015|Categories: TASARIM HUKUKU|Tags: , , , , , , , , , , |

Bir tasarımın 554 sayılı KHK'nın koruma kapsamında korumadan faydalanabilmesi için 5., 6. ve 7. maddeler uyarınca yenilik ve ayırt edicilik niteliklerine sahip olması gerekir. 5. maddede tasarım belgesi almanın genel şartları (yenilik ve ayırt edicilik unsuru), 6. madde "yenilik" unsuru, 7. madde de ise "ayırt edicilik" unsuru düzenlenmiştir. Tasarımın elde edilmesinde harcanan dikkat, çaba, para, tecrübe aktarımı gibi hususların [...]

3 01/2015

Tasarımın Yeni ve Ayırt Edici Nitelikte Olmaması

2015-01-03T23:34:56+03:0003/01/2015|Categories: TASARIM HUKUKU|Tags: , , , , |

EndTasKHK'nin 43/1-a bendi uyarınca "Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci ila 10 uncu maddelerinde belirtilen koruma şartlarına sahip olmadığı ispat edilmişse" tasarımın hükümsüzlüğüne karar verilir. EndTasKHK m. 6/1'de yenilik kavramı açısından dünyada yenilik (mutlak yenilik) ölçütü esas alınmıştır. Buna göre tasarımın aynısı, başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamışsa söz konusu [...]

30 12/2014

Tasarımların Hükümsüzlüğü

2015-07-28T00:20:12+03:0030/12/2014|Categories: TASARIM HUKUKU|Tags: , , , , , |

I - Hükümsüzlük Kavramı Tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış bir tasarımın bazı durumların varlığı halinde tasarım hakkının son bulmasına hükümsüzlük denir. Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de hükümsüzlüğü ifade etmek için iptal sözcüğü de kullanılmaktadır. Ancak aynı hukuki durumu, yani hükümsüzlüğü ifade etmek için farklı terimlerin kullanılması yerinde olmamıştır (Tekinalp, Ü.: Fikri Mülkiyet [...]

Go to Top