7 06/2008

Tasarımın Hakkına Tecavüz

2011-05-02T17:36:13+00:00 07/06/2008|Categories: TASARIM HUKUKU|Tags: , , , , , |

Bu hafta Endüstriyel Tasarımlar Hakkındaki mevzuatımız ışığında, tecavüz hallerinden birisi olan tasarımların izinsiz olarak ticari amaçla kullanılması konusunu işleyeceğiz. Kullanmak ile neyin kastedildiğini kararnamenin 17. maddesinden anlıyoruz, “…tasarımın aynını veya belirgin bir şekilde benzerini yapmak, üretmek, piyasaya sunmak, satmak, sözleşme akdi için icapta bulunmak, kullanmak, ithal etmek ve bu amaçlarla depolamak, elde bulundurmak” genel anlamda [...]