16 10/2016

MARKA – YEDEK PARÇA – DÜRÜST KULLANIM KARARI – Yargıtay Karar: 2016 / 6891

2016-10-16T16:54:42+03:0016/10/2016|Categories: Marka Hk. Yargıtay Kararları|Tags: , , , |

YARGITAY 11.Hukuk Dairesi Esas: 2015 / 10989 Karar: 2016 / 6891 Karar Tarihi: 22.06.2016 Taraflar arasında görülen davada...,Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 30/04/2015 tarih ve 2009/112-2015/87 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine [...]

6 02/2016

Bankanın Sorumluluğu – Tazminat – Hukuk Genel Kurulu 2013

2016-11-05T22:49:40+03:0006/02/2016|Categories: Bilişim Hk. Yargıtay Kararları|Tags: , , , , , |

T.C YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2012 / 11-659  Karar: 2013 / 71  Karar Tarihi: 16.01.2013 Dava: Taraflar arasındaki davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkeme'since davanın reddine dair verilen 16.12.2008 gün ve 2005/515 E., 2008/664 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 01.03.2011 gün ve [...]

24 12/2010

TAZMİNAT DAVASI – REKLAM GELİRİ – TAZMİNAT MİKTARI – 11. HUKUK K. 2002-3750

2011-05-02T17:35:22+03:0024/12/2010|Categories: FSEK Yargıtay Kararları|Tags: , , , , |

Davacı, mali hakları kendisine devredilen eserlerin izinsiz olarak davalıya ait televizyon kanalında yayınlanması nedeniyle tazminat isteminde bulunmuştur. Davacı, tazminat olarak, davalının brüt reklam gelirlerinin %1nin, FSEK.nun 67.maddesi uyarınca 3 katını istemiştir. Musiki eseri meslek birliği üyesi olan kuruluşlarca, meslek birliğine sağladıkları brüt reklam geliri üzerinden, ulusal televizyonlar için anonim şirketleşme tarihinden 28.7.1996 tarihine kadar %05, [...]

Go to Top