17 01/2011

Müzik Eseri – Komşu Haklar – Tazminat – K. 2004 – 11399

2011-05-02T17:35:21+00:00 17/01/2011|Categories: FSEK Yargıtay Kararları|Tags: , , , , , , , |

YARGITAY  11. HUKUK DAİRESİ  E. 2004/290 K. 2004/11399 T. 23.11.2004 ÖZET : 1- Böyle bir davayı açabilmek için davacının öncelikle icracı sanatçı olduğu anlaşılan Esengül tarafından okunan eserler üzerinde yapımcı/komşu hak sahibi sıfatıyla hak sahibi olduğunu kanıtlamasının gerekir. Bu durumda öncelikle mukavele yapılmış icracı sanatçıya ait haklara devir suretiyle sahip olup, olmadığının, başka bir anlatımla [...]

2 01/2011

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT – RAYİÇ BEDEL – K 2010 757

2016-11-05T22:49:52+00:00 02/01/2011|Categories: FSEK Yargıtay Kararları|Tags: , , , , , , , , |

T.C. YARGITAY  11. HUKUK DAİRESİ E. 2008/8996   K. 2010/757   T. 25.1.2010 ÖZET : Dava, FSEK.nundan kaynaklanan mali haklara tecavüz oluşturan eylemlerin tespiti, men’i ile tecavüz oluşturan eylemler nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemlerine ilişkindir. FSEK.nun 68/1.fıkrasındaki eser sahibinin “uğradığı zararın, en çok üç kat fazlasını isteyebilir” şeklindeki düzenleme, eser sahibinin mali haklarına tecavüz halinde gerektiğinde [...]