Kişisel Veri – TCK 136 – Yargıtay 12 CD 12/2015

2016-04-07T21:22:23+03:0025/02/2016|Categories: Bilişim Hk. Yargıtay Kararları|Tags: , , , |

Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2015/4006 E. , 2015/18748 K. 02.12.2015 Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, mahalli Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Mahalli Cumhuriyet savcısının sair temyiz itirazlarının reddine, ancak; Belirli veya belirlenebilir bir kişiye ait her türlü bilginin, başkasına verilmesi, yayılması ya da ele [...]