13 02/2016

Bankanın Tek Kullanımlık Şifre Sorumluluğu – 11 HD 2015

2016-02-07T18:42:59+03:0013/02/2016|Categories: Bilişim Hk. Yargıtay Kararları|Tags: , , , , , , , , |

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2015/9183 E.,  2015/12410 K., 23.11.2015 Taraflar arasında görülen davada ...... 3. Asliye HukukMahkemesi’nce verilen 03/02/2015 tarih ve 2012/230-2015/54 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm [...]

31 05/2010

Tek Kullanımlık Şifreye Rağmen Haksız Para Transferi

2016-11-05T22:49:53+03:0031/05/2010|Categories: Bilişim Hukuku|Tags: , , , , , , , , , , , , |

Değerli okurlarımız daha önce sizlerle banka hesaplarından yapılan haksız transferler ve bunun hukuksal sonuçlarını incelemiştik. Bu olayların artmasıyla bir karar alındı ve bütün internet bankacılık hizmetleri için tek kullanımlık şifreler getirildi ve ilk dönemlerde bu cihazlarla değil cep telefonlarına gelen şifrelerle yapılıyordu. Fakat bunun da sakıncaları ortaya çıktı. […]

Go to Top