15 02/2016

YİDK Kararı Sonrası Gelişmeler – 11 HD 2015/12

2016-02-13T14:11:18+03:0015/02/2016|Categories: Marka Hk. Yargıtay Kararları|Tags: , , , , , , , , |

Karardaki anahtar kalimeler: kötüniyet, marka, tescil, eski ortak, benzer marka, YİDK kararı sonrası, YİDK karar incelemesi, hükümsüzlük, iptal Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2015/5575 E. , 2015/13932 K., 30/12/2015 Taraflar arasında görülen davada Ankara 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 16/12/2014 tarih ve 2014/319-2014/312 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi her iki davalı avukatı [...]

13 02/2016

Mutlak Red – Ayırt Edicilik Kazandırmak – 11HD 2015/12

2016-02-13T13:54:02+03:0013/02/2016|Categories: Marka Hk. Yargıtay Kararları|Tags: , , , , , |

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2015/5596 E., 2015/13931 K., 30/12/2015 Taraflar arasında görülen davada Ankara 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 18/11/2014 tarih ve 2014/6-2014/264 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki [...]

12 09/2015

İPTAL EDİLECEĞİNİ BİLEREK NEDEN BELGE ALINIR?

2015-09-13T14:00:32+03:0012/09/2015|Categories: Patent Hukuku|Tags: , , , , , , , , |

Daha önce değindiğimiz gibi Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Belgeleri, TPE tarafından, koruma şartlarını taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın verilmektedir. Diğer bir deyişle, bu koruma modelleri bakımından esas inceleme yapılmamaktadır. Nedeni, anılan belgelerin ucuz, seri ve kolayca alınarak sistemin hızlı bir şekilde çalışmasını sağlamaktır. Böylece özellikle orta ölçekli yatırımcıların ihtiyaçlarına uygun bir model oluşturulmak istenmektedir. [...]

14 10/2008

Kötü niyet hükümsüzlüğe konu olamaz mı?

2011-05-02T17:36:10+03:0014/10/2008|Categories: Marka Hukuku|Tags: , , , , , , , |

Değerli okurlarımız bu hafta sizlerle marka hukukumuzun önemli bir ayrıntısına değineceğiz. Bilindiği üzere marka başvurusu yapıldıktan sonra TPE tarafında inceleme yapılır ve ardından resmi bültende yayınlanır. Bu yayın döneminde MarkKHK’nin 35. Maddesine göre tescil başvuru yapılmış bir markaya karşı 7. ve 8. madde hükümlerine göre tescil edilmemesine gerektiğine ilişkin itirazlar ile başvurunun kötü niyetle yapıldığına [...]

Go to Top