13 02/2016

Mutlak Red – Ayırt Edicilik Kazandırmak – 11HD 2015/12

2016-02-13T13:54:02+03:0013/02/2016|Categories: Marka Hk. Yargıtay Kararları|Tags: , , , , , |

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2015/5596 E., 2015/13931 K., 30/12/2015 Taraflar arasında görülen davada Ankara 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 18/11/2014 tarih ve 2014/6-2014/264 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki [...]

14 10/2008

Eski ticaret unvanı ve yeni marka karşılaşırsa

2016-11-05T22:49:55+03:0014/10/2008|Categories: Marka Hukuku|Tags: , , , , , , , , , |

Bu hafta sizlerle sık sık dava konusu olan bir hususu tartışacağız. Bilindiği üzere tanınmış markalara mevzuatımız çok daha geniş yetkiler tanımıştır. Benzer sınıfta tescilde dahi tanınmış marka sahibinin öncelik hakkı bulunmaktadır. Peki tanınmış marka sahibi, bu tanınmış düzeyine daha önce piyasada kullanılan bir ticaret unvanı sahibi firmadan sonra ulaşmışsa aynı iddiaları öne sürebilir mi? [...]

31 01/2008

Tasarım için başvuru ve tescil

2016-11-05T22:49:56+03:0031/01/2008|Categories: TASARIM HUKUKU|Tags: , , , , , , |

Bu hafta sizlerle bir okurumuzdan gelen soruyu değerlendireceğiz. Ev tekstili ürünleri üretimi yapan okurumuz tasarladığı bir desene geçen sene tescil ettirmiş, fakat bu tescile rağmen geçtiğimiz ay içerisinde başka bir üretici tarafından bu desen benzeri için tescil başvuru yapıldığı bu deseni kullanmaması konusunda telefon ile uyarılmış. Okurumuz elindeki tescil belgesine rağmen bu şekilde bir uyuşmazlığın [...]

Go to Top