19 19/03/2016

Hukuka Aykırı Delil – Zarar – Yargıtay 19CD – 2015

2016-03-15T01:17:55+00:00 19/03/2016|Categories: FSEK Yargıtay Kararları|Tags: , , , , , , , , |

Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/6392 E. , 2015/9017 K. 22/12/2015 Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak; [...]

15 15/03/2016

Crack yazılımı kullanımı – Yargıtay 19 CD 2015

2016-03-15T01:01:43+00:00 15/03/2016|Categories: FSEK Yargıtay Kararları|Tags: , , , |

Yargıtay 19. Ceza Dairesi          2015/2366 E.  ,  2015/9608 K. 29/12/2015 Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; 1-)Dosya içerisinde bulunan Çorlu [...]

5 05/01/2016

YAZILIMLARIN FİKRİ HAKLARLA KORUNMASI

2016-01-05T13:31:41+00:00 05/01/2016|Categories: Yazılım Hakları|Tags: , , , , , , |

Dünyada ve hiç şüphesiz ülkemizde yazılım sektörü gün be gün geliştirme göstermektedir. Şu an dünyanın en büyük şirketleri ürünleri yazılım olan firmalardır. Bizim de ülke olarak hedef seçtiğimiz katma değerli ürün tam anlamıyla yazılımlarla sağlanabilir. Öyle ki ürettiğiniz bir oyunu, bir bilgisayar programını fiziken teslim etmeden anında satışını gerçekleştirebilirsiniz ve bunun için sanayi de olduğu gibi [...]

15 15/11/2015

Yargıtay 11. HD K: 2014 / 12293 – Yazılım Üzerindeki Haklar – İşçi

2015-11-16T00:49:03+00:00 15/11/2015|Categories: FSEK Yargıtay Kararları|Tags: , , , , , |

YARGITAY 11.Hukuk Dairesi Esas: 2014 / 3  Karar: 2014 / 12293  Karar Tarihi: 27.06.2014 Taraflar arasında görülen davada Ankara 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’'nce verilen 18/09/2013 tarih ve 2012/224-2013/170 sayılı kararın Yargıtay’'ca incelenmesi asıl davanın davalısı birleşen davanın davacısı şirket vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası [...]

2 02/04/2014

HukukiWeb – HW09 – ifade özgürlüğü, yazılımın patentlenmesi ve satın alma sonrası kullanıcı verisi

2016-11-05T22:49:47+00:00 02/04/2014|Categories: Bilişim Hukuku, HukukiWeb, podcast|Tags: , , , , , , |

https://www.youtube.com/watch?v=4GdYYD3knc4 İlk haberimizde Amerikalı bir gazetecinin internet ortamında çalıntı kullanıcı verilerini içeren bir adrese link vermesi var. 100 yıl hapsi istenen gazetecinin yaptığının ifade özgürlüğü kapsamına girip girmeyeceği tartışılıyor. İkinci haberimiz IBM’in patent davasıyla ilgili, patent ihlali ve lisans anlaşmaları konusunu girişimciler açısından değerleniriyoruz. Son haberimiz ise Facebook’ın WhatsApp satın alması sonrasında kullanıcı datalarının [...]