4 04/09/2017

BİRLİKTE GELİŞTİRİLEN YAZILIM

2017-09-04T20:06:46+00:00 04/09/2017|Categories: Yazılım Hakları|Tags: , , , |

Yazılım çoğu zaman birkaç kişi tarafından geliştirilmektedir. Bir yazılım fikri tuttuğunda ve gelir elde edildiğinde sorunlar başlamaktadır. 5846 sayılı FSEK’in 1/B maddesinin ‘a’ bendinde eser, “sahibinin hususiyetini taşıyan ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsullerini” ifade eder. Buna göre bir fikri ürünün eser sayılabilmesi için [...]

26 26/01/2011

Yazılım Eseri – Eser Niteliği – Resen Araştırma K 2007-4345

2016-11-05T22:49:52+00:00 26/01/2011|Categories: FSEK Yargıtay Kararları|Tags: , , , , , |

T.C. YARGITAY  11. HUKUK DAİRESİ E. 2005/13114   K. 2007/4345   T. 13.3.2007 TERCİH ROBOTU ( Davacı Vekilinin Yazılım Eserinin İzinsiz Kullanıldığı İddiası/Haksız Rekabet Davası – Yazılımın Eser Olup Olmadığının Resen Araştırılacağı ) YAZILIM ESERİ ( Davacının Tercih Robotu Adlı Eserinin İzinsiz Kullanıldığı İddiası/Haksız Rekabet Davası – Yazılımın Eser Olup Olmadığının Resen Araştırılması Gerektiği ) ESER NİTELİĞİ [...]