27 27/04/2011

Yurt dışında patentli ürün Türkiye’de korunur mu? Yargıtay 4 Mart 2008

2011-05-02T17:34:20+00:00 27/04/2011|Categories: Patent Hk. Yargıtay Kararları|Tags: , , , , , |

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi Başkanlığı 4 Mart 2008 Esas No: 2006/11131 – Karar No: 2008/2607 Yurtdışında Tescilli Patent- Türkiye’de Tescil Edilmemiş Olan Buluşların Korunması -551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 133/2. maddesi – Türk Ticaret Kanunu’nun 56. maddesi Patent ve faydalı model hakkında düzenleme getiren 551 sayılı KHK’de Türkiye’de tescil edilmemiş olan [...]