9 08/2011

İŞ KAZASI DURUMUNDA GENEL OLARAK SAĞLANAN HAKLAR

2016-11-05T22:49:50+03:0009/08/2011|Categories: İş Hukuku|Tags: , , |

  5510 Sayılı Kanunun 16. maddesinin birinci fıkrasında iş kazası hallerinde sigortalılara sağlanan haklar;   1-    Sigortalıya geçici iş görmezlik süresince günlük geçici iş görmezlik ödeneğinin verilmesi:   Geçici iş görmezlik ödeneğinin süresi Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulundan alınacak istirahat raporuna bağlıdır. 5510 sayılı Kanun uyarınca sigortalılara, iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle iş [...]

26 12/2010

TABLONUN TAKVİMDE İZİNSİZ KULLANIMI – ESER MÜLKİYET DEVRİ FIKRI MULKİYET DEVRİ – YARGITAY 11. HUKUK D.K. 2000-9694

2016-11-05T22:49:52+03:0026/12/2010|Categories: FSEK Yargıtay Kararları|Tags: , , , , , , , , , , |

Davanın BK.nun 125.maddesinde düzenlenen 10 yıllık zamanaşımına tabi olduğu, eserin mülkiyet hakkının devrini aksi kararlaştırılmadıkça fikri hakların devrini içermediği, resmin takvimde basılmasının fikri haklara tecavüz oluşturduğu... T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2000/7580 K. 2000/9694 T. 5.12.2000 DAVA : Taraflar arasındaki davanın Ankara Asliye 6.Ticaret Mahkemesi'nce görülerek verilen 31.5.2000 tarih ve 1999/278-2000/239 sayılı kararın Yargıtay'ca [...]

Go to Top