6 06/05/2016

YASAK PROGRAM ve CİHAZLAR, ZARARLI YAZILIM

2016-11-05T22:49:38+00:00 06/05/2016|Categories: Bilişim Hukuku|Tags: , , , , , , , , |

Madde 245/A- (Ek: 24/3/2016-6698/30 md.) (1) Bir cihazın, bilgisayar programının, şifrenin veya sair güvenlik kodunun; münhasıran bu Bölümde yer alan suçlar ile bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle işlenebilen diğer suçların işlenmesi için yapılması veya oluşturulması durumunda, bunları imal eden, ithal eden, sevk eden, nakleden, depolayan, kabul eden, satan, satışa arz eden, satın alan, başkalarına [...]

25 25/04/2016

Yeni Bilişim Suçları – Zararlı Yazılım – Veri İzleme

2016-05-01T13:02:20+00:00 25/04/2016|Categories: Bilişim Hukuku|Tags: , , , , , , , |

Kişisel Veriler Kanunun esas hükümlerine çok odaklanıldı ve fakat aynı kanunun 30. maddesi ile Türk Ceza Kanununa yeni bilişim suçları eklendi, dikkatlerden kaçmasın. Veri koruma ile ilgilenenleri etkileyecek değişiklikleri özetle aktarmaya çalışacağım. Daha sonra her madde ayrıntılı olarak incelenecektir.4 TCK m.243/f.1'de bilişim sistemine giren "ve" kalmayan devam eden şeklinde bir hüküm vardı, bu ifade sanki kalmak için ek [...]