26 08/2012

2016-11-05T22:49:49+00:00 26/08/2012|Categories: Diğer, Genel Hukuk|Tags: , |

YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ E. 2010/8998 K. 2010/11838 T. 5.10.2010 KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Tapu İptali ve Tescil – Zilyetliğe Dayanan Kişilerin Zilyetliklerinin Malik Sıfatıyla Olmadığı ve Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği İle Taşınmaz Edinme Koşullarının Zilyetler Yararına Oluşmadığı ) TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Zilyetliğe Dayanan Kişilerin Zilyetliklerinin Malik Sıfatıyla Olmadığı ve Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği İle [...]