Geçen yazımızda taklit tasarımları Çin’e yaptırıp, ülkemize getiren ve bununla da yetinmeyip bu tasarımları kendilerininmiş gibi tescil ettiren uyanık girişimcileri size anlatmıştık. Sizlerden gelen sorular üzerine konuyu biraz daha derinleştiriyoruz.
Bu konuda ilginç olan taklit olan tasarımı tescil ettirip sonra bu tescil belgesi ile diğer taklitçilere dava açılmasıdır. Zaten okurlarımız da bu tescil belgesini Türk Patent Enstitüsü’nün nasıl verdiğini sormaktadır.


Aslında bu sorunun cevabını geçen yazımızda kısaca vermiştik, fakat konu tekstil işletmecilerimizin dikkatini çekmiş olacak ki ayrıntılı bilgi istemekteler. Tabi bu bilgileri yazdıktan sonra acaba bu yöntemleri kullanacaklar mı diye de insanın aklına gelmiyor değil. Ama biz iyi niyetle düşünmeye devam ediyoruz.

554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, bir tasarım tescil başvurusu başvuru aşamasında “yenilik” ve “ayırt edici nitelik” kriterlerine göre incelemeye tabi tutulmamaktadır. Koruma şartları olan yenilik ve ayırt edicilik kriterlerinin mevcut yasamıza göre dünya çapında olması gerekliliği, böyle bir ayrımın yapılmasında objektif yaklaşımı sağlayacak kriterlerin bulunmaması gibi nedenlerle inisiyatifin araştırma yapacak kişilerde toplanacağı gerçeği daha fazla karışıklığa neden olacağı düşünüldüğünden, Enstitü tarafından tasarım tescil sistemi için itiraza dayalı incelemesiz sistem benimsenmiştir.

Maalesef sektördeki bazı firmalar bu incelemesiz sistemi kendi menfaatleri için kullanma gayretine girip, 6 aylık itiraz süresinin daha geçmesini beklemeden Enstitü tarafından verilen tescil numarasını sanki tescil belgesi almış gibi kullanarak zaten önceden benzer ürünleri kullanmış olan firmalara hukuksal baskı kurmaktadırlar.

Burada dikkat edilmesi gereken Enstitü her ne kadar tasarımı sicile kaydedip, başvuru sahibine tescil numarası verse de bu o tescilin tam anlamıyla koruma altına alındığını göstermez. Enstitü 6 ay içerisinde herhangi bir itiraz gelmemesi durumunda başvuru sahibine tescil belgesi göndermektedir böylece kişi artık tam anlamıyla yetkilerini kullanabilecektir. Bu 6 aylık süre içerisinde itiraz edilememiş ise dava yoluyla tescilin hükümsüzlüğe karar verilmesi talep edilebilir.

Bu arada haksız yere başkasının tasarımını tescil ettiren kişi baskı kurmak için rakiplerine dava açtığında karşı taraf eğer konuyu biraz biliyorsa kolaylıkla bu tasarımın daha önce kullanıldığını tespit ettirebilir. Ve daha da ötesi kendisine haksız yere dava açan uyanık kişiye itibarının zedelemesini tazmin ettirebilir.