Bu hafta sizlerle bir okurumuzdan gelen soruyu değerlendireceğiz. Ev tekstili ürünleri üretimi yapan okurumuz tasarladığı bir desene geçen sene tescil ettirmiş, fakat bu tescile rağmen geçtiğimiz ay içerisinde başka bir üretici tarafından bu desen benzeri için tescil başvuru yapıldığı bu deseni kullanmaması konusunda telefon ile uyarılmış. Okurumuz elindeki tescil belgesine rağmen bu şekilde bir uyuşmazlığın mümkün olup olmadığını sormaktadır.

Öncelikle kesin olan bir şey vardır ki bu tasarım TPE nezdinde tescil edilerek koruma altına alınmıştır, kullanımına son vermenin tek yolu açılacak olan hükümsüzlük davasıdır. Çünkü 6 aylık itiraz süresi kaçırıldığına göre artık karşı tarafın yapacağı tek şey kalıyor o da tasarımın sicilden terkinini istemek.

En iyi niyetli düşünce ile karşı taraf, okurumuzun başvurusundan habersizdir ve yapmış olduğu başvurunun kendisini koruduğunu sanmaktadır. Fakat 554 Sayılı KHK kapsamında bu düşünce korunmamaktadır. Her ne kadar TPE veritabanında tescil tarihi başvuru tarihleri görülmekte ise de bu tasarımın tescil edildiği anlamına gelmemektedir. Karşı tarafın başvurusu henüz kesinleşmemiştir. 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, bir tasarım tescil başvurusu başvuru aşamasında “yenilik” ve “ayırt edici nitelik” kriterlerine göre incelemeye tabi tutulmamaktadır. Koruma şartları olan yenilik ve ayırt edicilik kriterlerinin mevcut yasamıza göre dünya çapında olması gerekliliği, böyle bir ayrımın yapılmasında objektif yaklaşımı sağlayacak kriterlerin bulunmaması gibi nedenlerle inisiyatifin araştırma yapacak kişilerde toplanacağı gerçeği daha fazla karışıklığa neden olacağı düşünüldüğünden, Enstitü tarafından tasarım tescil sistemi için itiraza dayalı incelemesiz sistem benimsenmiştir. Netice olarak karşı tarafın henüz tasarım tescil belgesi yoktur, bu sebeple 554 sayılı kanun çerçevesinde korunabilecek bir hakkı da mevcut değildir.

Şayet karşı taraf ürünlerdeki denseler arasında benzerlik olduğunu düşünüyor ve bu sebeple telefonla uyarıyorsa bilinmesi gerekir ki bu benzerlik okurumuz lehine olacaktır çünkü okurumuz deseni daha önce tescil ettirmiş ve tescil belgesini de almıştır.
Her ne kadar korunacak bir hak yoksa da bir anlık var olduğunu varsayalım;
Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında 554 sayılı KHK m 5 ve 6’da yer alan hükümlere göre, ancak yeni ve ayırt edici niteliği olan tasarımlar kanun tarafından verilen haklara sahip olur, bir tasarımın yeni olabilmesi için iki unsura sahip olması gerekir, bu unsurlardan birincisi söz konusu olan tasarımın önceki bir tasarımla ayını olup olmadığı, ikinci unsur ise aynı tasarımın daha önce kamuya sunulup sunulmadığıdır. Bu ayniyet öyledir ki; önceki tasarımdan küçük ayrıntılarda farklılık gösteriyorsa aynı kabul edilir.

Okurumuz yukarıda anlatıldığı gibi benzerlik mevcut ise karşı tarafın yapmış olduğu tasarım başvurusuna süresi içerisinde itiraz etmelidir. Bu itirazdan önce karşı tarafa göndereceği bir ihtarname ile kendisine telefon ile yapılan uyarıya cevap verilebilir. Görüldüğü gibi TPE’nin tescil uygulamasını olumsuz yönde kullanan firmalar mevcuttur.
Başarılı bir hafta geçirmeniz dileklerimle.