EndTasKHK’nin 43/1-a bendi uyarınca “Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci ila 10 uncu maddelerinde belirtilen koruma şartlarına sahip olmadığı ispat edilmişse” tasarımın hükümsüzlüğüne karar verilir.

EndTasKHK m. 6/1’de yenilik kavramı açısından dünyada yenilik (mutlak yenilik) ölçütü esas alınmıştır. Buna göre tasarımın aynısı, başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamışsa söz konusu tasarım yeni kabul edilir.

Sadece küçük ayrıntılarda farklılık gösteriyorsa aynı kabul edilecektir.

EndTasKHK’de ayırt edicilik kavramının tespitinde, tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı etki ölçüt olarak alınmıştır. Buna göre bir tasarımın, bilgilenmiş kullanıcıda oluşturduğu genel izlenim ile diğer tasarımların böyle bir kullanıcıda oluşturduğu genel izlenim arasında belirgin bir farklılık varsa, söz konusu tasarım ayırt edici nitelikte sayılır.

Burada, ayırt edici nitelik açısından kıyaslanan tasarımların farklılıklarından çok, ortak özelliklerine ağırlık verilir. Ancak her koşulda bilgilenmiş kullanıcı açısından ayırt edicilik değerlendirilirken ürünün tümü üzerindeki etki dikkate alınmaktadır.

“tasarım hukuku, tasarım, hükümsüzlük, yenilik, ayırt edicilik, avukat”