Daha önce de belirtildiği üzere tasarıma ilişkin düzenlemelerde asıl olan, bir ürünün dış görünümüdür. Hukuk düzenlerinin koruduğu da bu görünümdür. Ancak her tasarımda, esas olarak ürünün biçimiyle işlevi bir arada düşünülür ve ürünün teknik özellikleri ile dış görünümü birbiri içinde erir. Ürünün bizatihi kendisi, tasarımın koruması dışındadır (Suluk, C: Tasarım Hukuku, s.420.).

Tasarım, bir ürünün teknik zorunluluğu sonucu ortaya çıkan bir görünüm ise, yani teknik işlev tasarımı şekillendirmiş ise, o ürünün tasarımının tescil edilmesi mümkün değildir (Suluk, C.: Yedek Parça Tasarım Hakkının Korunması, Ankara 2001, s.134).

Ürünün, işlevini yerine getirebilmesi için ancak belli bir şekilde yapılması zorunluysa ve bu zorunluluğa uyulması sonucunda her kişide aynı tasarım ortaya çıkıyorsa, bu tasarım hukuken korunmayacaktır (EndTasKHK m.10). İşlevselliğini yerine getirebilmesi için belli şekilde görünmesi zorunlu olan tasarımlarda, tasarımcının kendinden kattığı bir değer bulunmadığından, koruma sağlanamaz.