Geçen hafta sizlerle endüstriyel tasarım başvuruları şayet haksız yere yapılmışsa itiraz edilmesinin gerekliliğinden bahsetmiştik, çünkü 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, bir tasarım tescil başvurusu başvuru aşamasında “yenilik” ve “ayırt edici nitelik” kriterlerine göre incelemeye tabi tutulmamaktadır.

Koruma şartları olan yenilik ve ayırt edicilik kriterlerinin mevcut yasamıza göre dünya çapında olması gerekliliği, böyle bir ayrımın yapılmasında objektif yaklaşımı sağlayacak kriterlerin bulunmaması gibi nedenlerle inisiyatifin araştırma yapacak kişilerde toplanacağı gerçeği daha fazla karışıklığa neden olacağı düşünüldüğünden, Enstitü tarafından tasarım tescil sistemi için itiraza dayalı incelemesiz sistem benimsenmiştir.

Bu sistem sebebiyle de yeni olmadığı halde birçok tasarım sicile kayıt edilmektedir, çünkü yeterli incelemeyi yapabilecek otomatik bir sistem henüz geliştirilememiştir. Fakat Enstitü başvuruları sicile kayıt etmesine rağmen başvuru sahibine hemen tescil belgesi vermemekte 6 aylık itiraz süresini beklemektedir. Bu süreç içerisinde gelen itirazları incelemekte şayet tescil edilmesinde bir engel teşkil edecek bir itiraz gelmezse başvuru sahibine tasarım tescil belgesini göndermektedir.

Buraya kadar her şey teorik anlamda normal görünüyorken pratik hayatta ise farklı uygulamalar gündeme gelmektedir. Özellikle yabancı firmalar tarafından piyasaya sürülmüş olan tasarımlar yerli üreticilerimiz tarafından kopyalanmakta ve hemen TPE’ye tescil başvurusunda bulunmaktadır ve aldığı bu tescil numarasıyla kendisi gibi yurt dışından görüp de bu tasarımı uygulayan kişilere ihtarlar göndermektedir. Böylelikle hem rakiplerini baskı almaya çalışmaktadır hem de haksız rekabete neden olmaktadır. Böylesine bir duruma da n hukuk sistemimiz çaresiz kalmaz.
Bu durumlar için süresi içerisindeyse derhal itiraz edilmeli süre geçirilmişse hükümsüzlük davası açılmalıdır.

Böyle bir başvuruya menfaati olan herkes itiraz edebilir. Fakat buradaki itiraz basit bir karşı koyma, sebep bildirme olmayıp, hükümsüzlük davası gerekçelerini içeren bir dava dilekçesi benzeri bir yazıdır. Kanun emredici olarak bu itirazın yeniliğe, ayırt edici niteliğe, kamu düzenine, koruma dışı hallere ilişkin olması gerektiğini bildirmiştir. Bu itiraz 6 ay içerisinde yazılı olarak TPE’ye yapılmalıdır.

Bu itiraz sonucunda TPE itirazımızı haklı bulursa tescil edilmiş olan itirazı iptal eder ve tescil hiç yapılmamış kabul edilir.
Kısaca size aktarmaya çalıştığımız gibi özellikle tekstil sektöründe karşımıza çıkan bu haksız başvurulara itiraz edebiliriz.