Gün geçtikçe sınai hakların ticaret hayatındaki önemi artmaktadır. Bu sebeple bu hakların lisans ile başka kişilerin kullanımına bırakılması gündemdedir.

Lisans, tasarım sahibinin bu tasarımın kullanma hakkını lisans alana vermesidir. Yani lisans verilmesiyle, tasarım hakkı tasarım sahibinin mal varlığında kalmakta, lisans alan sadece tasarımı kullanma hakkı elde etmektedir.

Lisans sözleşmeleri adi şekle tabidir ve taraflardan birinin talebi ile sözleşme sicile kaydedilir. Bu kayıt açıklayıcı niteliktedir. Kanunumuzda sözleşmenin noterden tasdik ettirilmesiyle ilgili bir şart yokken, yönetmelikle bu şart getirilmiştir. İmzalanan lisans sözleşmesi bütün Türkiye için geçerlidir. Fakat taraflar bu alanı sınırlayabilirler.

Tasarım hakkının sahibi, lisans verdiği kişiden başka birisine de lisans hakkı verebiliyorsa imzalanan sözleşme basit lisans sözleşmesidir. Aksi belirtilmediği sürece sözleşmede verilen lisans basit lisans olarak kabul edilir.
İnhisari lisans ise daha üst seviye bir lisans tipi olup, tasarım hakkı sahibi başka kimseye lisans veremez ve hatta açıkça belirtmemişse kendisine bu hakkını kullanamaz. Ayrıca inhisari lisans sahibi üçüncü bir kişi tarafından tarım hakkına tecavüz edilmesi halinde tüm davaları kendi adına açabilir fakat basit lisans sahibinin şartları yerine getirmedikçe bu hakkı yoktur.

Lisans alanın en önemli yükümlülüğü lisans bedelini ödemektir. Peki bu tasarımı kullanmak zorunda mıdır? Sözleşmede bedel olarak kesin bir ücret belirtilmişse bu zorunluluk yoktur fakat tasarımla üretilen ürünün satışından belirli bir komisyon alınacağı belirtilmişse lisans alanın bu zorunluluğunun olduğunu kabul etmek gerekir.

Tasarım bir süre sonra hükümsüz kılınırsa ne olacaktır? Şayet tasarım hakkı sahibi lisans sözleşmesini imzalarken bu hükümsüzlük durumundan haberdar ise lisans alan kişinin uğramış olduğu zararı ödemekle yükümlü olacaktır.