Bu hafta uygulamada karşılaşılan bir tasarım hukuku sorununa değineceğiz. Bilindiği üzere devlet kurumları hizmet veya mal alacakları zaman bunu ihale usulü ile yapmak zorundadırlar. İhaleden maksat rekabet ortamını sağlayarak alınacak olan ürünün daha ucuza mal edilmesini sağlamaktır.

İhalelerde, ihaleyi açan kurum istemiş olduğu ürün için bir teknik şartname yayınlamaktadır ve bu şartnameye uyan ürünleri satan firmalara ihale verilmektedir. Bu durumda bazen şartnamede belirtilen ürünün kendileri tarafından tescil ettirildiğini öne süren firmalar, ihalenin kendilerine bırakılmasının bir zorunluluk olduğunu ileri sürmektedirler.

İhale yapılmasındaki amaç rekabet ortamını oluşturmaktır, şayet ürün birileri tarafından haklı olarak tescil ettirmişse zaten ihale yapmaya da gerek yoktur. Tabi bununla birlikte sırf rekabet ortamı sağlanacak diye bir kişiye ait tescilli patent veya tasarım hakkı da ihlal edilmemelidir. Bu durumda zorunlu lisans konusu gündeme gelmektedir.

Zaten uygulamada böyle bir durumda söz konusu tasarımlar da yapılan değişiklerle bu sorun aşılmaya çalışılmaktadır. Bu sebeple de tasarım hukukumuzda zorunlu lisans uygulaması mevcut değildir. Fakat faydalı modeller ve patentler açısından bu durum kanunumuzda yerini almıştır. Benzer durumda Yargıtay ?alıcıların tercihlerine göre üretim yapılması nedeniyle benzerliklerin olabileceği? gerekçesiyle haksız rekabet koşullarının oluşmadığı karara bağlanmıştır.

Neticede riske girmemek için şayet tescilli bir tasarım ile bir ihaleye girilecekse bu durumda ihale öncesinde kuruma bildirilmelidir. Haftaya zorunlu lisans uygulamalarına değinilecektir.