Tasarımların taklit edilmesi

Değerli okuyucularımız bu haftaki yazımızda sizlerle endüstriyel tasarım hakkına tecavüz konusunu inceleyeceğiz. Her ne kadar yazı başlığımız mermeri konu alsa da tasarımların genel koruma kapsamını inceleyeceğiz.

Üreticilerimiz, kendine özgü tasarımları yaratmak için ürünlerinin üretiminde kaliteli malzemeler kullanmakta, işçiliğe önem vermekte ve her ayrıntıyla titizlikle ilgilenmektedir. Taklit eden ise ürünü daha ucuza mal etmek için kaliteyi düşürmekte ve tüketiciyi yanıltıcı hareketleri sonucunda asıl hak sahibi şirketin ticari kazanç ve saygınlık bakımından zarara uğramasına neden olmaktadır. Tüketici daha ucuz olan bu taklit ürünleri tercih etmekte, tasarımcıya yatırım yapan üretici ise mallarını satamadığı için yenilikçi yatırımlar yapamamaktadır.

Bu durumun önüne geçmek için Endüstriyel Tasarımların Korunması KHK çıkartılmıştır. Ve kanunumuza göre; sahibinin izni olmaksızın tescilli bir tasarımın aynını veya belirgin şekilde benzerini üretmek, piyasaya sunmak, satmak, sözleşme akdi için icapta bulunmak, ithal etmek, ihraç etmek, bu amaçlarla depolamak, elde bulundurmak tasarım hakkına tecavüzdür.

Tasarım hakkı tasarımcıya veya onun hukuki haleflerine aittir. Tasarımın kullanılması hak ve yetkileri münhasıran tasarım hakkı sahibinindir. Üçüncü kişiler, tasarım hakkı sahibinin izni olmadan koruma kapsamındaki tasarlanan veya tasarımın uygulandığı bir ürünü üretemez, piyasaya sunamaz, satamaz ve ihraç edemez.

Yukarıdaki durumlara muhatap olan üreticiler, tecavüzün durdurulması, giderilmesi davası açabilirken maddi tazminat davası, manevi tazminat davası, itibar tazminat davası açabilirler.

Tasarım hakkını ihlal eden fiillere iştirak etmek, yardımda bulunmak, bu tür eylemlerin yapılmasını teşvik etmek ve bunların işlenmesini kolaylaştırmak tasarım hakkına tecavüzdür. Bu eylemleri gerçekleştiren kişiler de tasarım hakkına tecavüz etmiş sayılacaktır.

Bu durumda üretmiş olduğumuz, kendisine özgü şekil vermiş olduğumuz ürünleri Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescil ettirmemiz halinde hukuken koruma altına gireceğimizden kanunun bize tanıdığı tüm yetkileri tasarım hakkımıza tecavüz edenlere karşı kullanabileceğiz.

Sorunuzu veya yorumunuzu paylaşabilirsiniz

Önceki yazıyı okuyun:
EVTEKSten kalan hukuk sorunları

Geçtiğimiz hafta İstanbul CNR’da düzenlenen EVTEKS 2007 ev tekstili fuarını ziyaret ettik ve sektörün sorunlarını yerinde görme fırsatına sahip olduk....

Kapat