Bu hafta sizlerle tasarım hukuku konusundaki incelemelerimize devam edeceğiz. Geçen hafta tasarım hukukundaki hükümsüzlük davalarına değinmiştik bu hafta ise genellikle tasarım ile ilgili davaların öncesinde veya sonrasında talep edilen ihtiyati tedbirlere göz atacağız.

İhtiyati tedbir, kesin hükme kadar devam eden yargılama süresince, dava konusuyla ilgili olarak davacının veya davalının hukuki durumunda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı öngörülmüş geçici nitelikte hukuki korumadır. Çünkü çoğunlukla davacı davasını kazanmasına rağmen dava sonunda iş işten geçmekte ve davacı hakkına kavuşamamaktadır.


Kural olarak tedbir talebinde bulunan kişinin kanıtlarının, ciddi ve inandırıcı olması durumunda mahkemeler ihtiyati tedbire karar verebilir.

Uygulamada girişimcilerimiz yurt dışında fuarları gezmekte, gördüğü tasarımları Türkiye’de tescil ettirmekte ve daha sonra bu tasarım belgesi ile rakiplerin üzerine gitmektedir. Ve bunun neticesinde hükümsüzlük davaları açılmaktadır. İşte bu belgenin incelemesiz verilmesi nedeniyle Hâkimlerimizin hızlı karar verme ile doğru karar verme arasında dengeyi kurmaları gerekmektedir. Çünkü verilecek yanlış bir karar neticesi rakip firmalar haksız yere piyasa dışına itilebilir. Bu sebeple tasarım tescil belgesinin varlığı tedbir için yeterli görülmemelidir, tedbir kararı istenmesi halinde derhal karşı taraf bu durumdan haberdar edilmeli ve kendisine savunma hakkı tanınmalıdır. Karşı taraf inandırıcı deliller getirememesi halinde tedbir kararı verilip davanın açılması beklenebilir. Yine uygulamaya baktığımızda özellikle ihtisas mahkemelerimizin ihtiyati tedbir kararlarını genellikle red ettiği görülmektedir.

Peki böyle bir hakkı ileri sürmek ve rakipleri haksız yere üretimini durdurmak acaba haksız rekabet olarak nitelendirilebilir mi? Bu sorunun cevabı hayırdır çünkü Yargıtay’ın da içtihadına göre tescilli bir fikri mülkiyet hakkının ileri sürülmesi meşru olup, haksız rekabet tescil etmez. Bu sebeple önce bu belgenin hükümsüz kılınması gerekmektedir.

Haksız olarak alınan endüstriyel tasarım belgelerine dayalı olarak ihtiyati tedbir kararının uygulanmasından zarar görenlerin bu zararlarını karşı taraftan isteyebilir mi? Bu sorunun cevabı ise olumludur, çünkü Yargıtay’ın verdiği bazı kararlarda haksız yere üretimi durdurulan firmaların bu zararlarının karşı taraftan alınabileceği hükme bağlanmıştır. Fakat burada tavsiyemiz yine de tedbir kararı alınmadan önce bunu fark etmeniz halinde karşı tarafa ihtarname ile aldıkları belgenin hükümsüz kılınabilir olduğu ve bunun için de dava açılacağını bu sebeple bir tedbir kararına başvurulmaması gerektiği muhataba bildirilmesinde fayda vardır.

Haftaya bu önemli tedbir konularına devam edeceğiz, başarılı haftalar.