Tekstilcimizin tasarım sorusu

2011-05-02T17:36:16+03:0001/07/2007|Categories: TASARIM HUKUKU|Tags: , , |

Bu hafta bir tekstil firmasından gelen soruyu inceleyeceğiz. Bir yurt dışı firması tarafından üretilen ülkemize ithal edilip piyasaya sürülen bir perde deseninin daha sonra bir yerli firma tarafından üretildiği ve yine aynı firma tarafından tasarım tescil başvurusunda bulunulduğu bununla birlikte bu yerli firmanın aynı deseni üreten firmalara uyarı göndererek desenin kendisine ait olduğunu ve üretimin devam etmesi halinde hukuki yollara başvurulacağının ihtar edildiğini yazan okuyucumuz bu durumda ne yapılması gerektiğini sormuş.

Öncelikle belirtmeliyiz ki; Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında 554 sayılı KHK m 5 ve 6’da yer alan hükümlere göre, ancak yeni ve ayırt edici niteliği olan tasarımlar kanun tarafından verilen haklara sahip olur, bir tasarımın yeni olabilmesi için iki unsura sahip olması gerekir, bu unsurlardan birincisi söz konusu olan tasarımın önceki bir tasarımla ayını olup olmadığı, ikinci unsur ise aynı tasarımın daha önce kamuya sunulup sunulmadığıdır.
Kanunda bahsedilen yenilik, dünyada yenilik olarak ele alınmıştır. Dünyanın herhangi bir yerinde mevcut tasarım kamuya sunulmuşsa yeniliğin varlığından söz edilemez.
Bu hukuki dayanak aslında bütün sorunun temelini oluşturmaktadır. Bir tasarımın tescil edilebilirliği onun yeni olmasını bağlıdır. Peki, nasıl oluyor da Türk Patent Enstitüsü daha önce piyasaya sürülmüş olan bir tasarımı tescil edebiliyor? Koruma şartları olan yenilik ve ayırt edicilik kriterlerinin mevcut yasamıza göre dünya çapında olması gerekliliği, böyle bir ayrımın yapılmasında objektif yaklaşımı sağlayacak kriterlerin bulunmaması gibi nedenlerle inisiyatifin araştırma yapacak kişilerde toplanacağı gerçeği daha fazla karışıklığa neden olacağı düşünüldüğünden, TPE tarafından tasarım tescil sistemi için itiraza dayalı incelemesiz sistem benimsenmiştir. Yani markaların metinsel benzerlikleri korunabilmektedir çünkü bilgisayar sistemleri bunu tespit edebilmektedir fakat grafiksel çalışmaların karşılaştırması şu an için bilgisayar ortamında yapılamamaktadır. Bu sebeple TPE önce tasarımı tescil etmekte, 6 ay içerisinde bir itiraz gelmez ise başvuran kişiye tasarım tescil belgesi göndermektedir.
Bu 6 aylık süreç içerisinde TPE’ye itiraz dilekçesi ile başvurup tasarımın sicilden terkinini isteyebileceğimiz gibi 6 aylık süre geçse dahi dava yoluyla tescilin hükümsüzlüğü talep edilebilecektir. Okuyucumuz, TPE’ye bir dilekçe göndererek tasarımın yeni olmadığını vurgulamalıdır ve bunu ispat edecek her türlü delili de dilekçesine eklemelidir.

Sorunuzu veya yorumunuzu paylaşabilirsiniz

Önceki yazıyı okuyun:
Tasarımların tescili ile marka olmak

Değerli okuyucularımız, ülkemizin tekstil konusundaki büyüklüğü tartışılmaz bir gerçektir. Fakat bu büyüklüğümüze rağmen dünyaca ünlü bir markamız mevcut değildir. Bunun...

Kapat