İnşaat sektörünün gelişmesi ile günümüzde gayrimenkul alımları çoğalmıştır. Yüksek bedeller ödeyerek satın aldığımız bu gayrimenkulleri ayıplı, eksik ya da geç ifa edilmesi durumunda kanunun bize tanıdığı haklardan bahsetmek istiyorum.

Konutun sözleşmede belirlenen tarihten sonra teslim edilmesi durumunda geç ifadan bahsedebiliriz. Sözleşmede tek taraflı olarak sözleşme koşullarında değişiklik yapılabileceği yazsa bile Tüketiciyi Koruma Kanunu gereğince sözleşme tüketici aleyhine değiştirilemez bu nedenle tek taraflı değiştirme yetkisi içeren hüküm tüketici açısından bağlayıcı değildir. Geç teslim ayıplı teslim niteliğinde değildir. Bu durumda ancak kira kaybı talep edilebilir.

 

Gelelim eksik ya da ayıplı ifaya; eksik iş, yapılması gerektiği halde yapılmayan ayıplı iş ise eserde olması gereken vasıflar ile mevcut olan arasındaki farklardır.

Ayıplı işten dolayı talepte bulunabilmek için ihbar şartı aranırken eksik işte bu şarttan bahsedilmemiştir.

 

Örneğin; A,ilan ve broşürlere bakarak 218 m2 taşınmaz satın alır ve taşınmazın daha sonra 172m2 olduğunu fark eder. Bu durumda eksik işten bahsedebiliriz. Gayrimenkullerdeki eksiklikler ortak kullanım alanlarına ya da bağımsız bölümlere ilişkin olabilir. Alıcının böyle bir eksiklikle karşılaşması durumunda mülkiyetin kendisine devrinden itibaren 10 yıllık zamanaşımı içerisinde eksikliği ileri sürerek ödediği bedelden eksik çıkan miktar oranında bedelin indirilmesini isteyebilir.

 

Gayrimenkulün ayıplı çıkması durumunda ise bu ayıp gözle görülür biçimde –açık- ise 30 gün, sonradan ortaya çıkan –gizli- bir ayıp ise mutat süre içinde alıcının ayıp ihbarında bulunması gerekir. Aksi halde Yargıtay karlarına göre taşınmazı ayıplı hali ile kabul etmiş sayılmaktadır.

Bu ihbarlar ile birlikte beş yıllık zamanaşımı süresi içinde gayrimenkulün ayıplı ifasına dayanarak dava açabilmektedir.