Dünyada ve hiç şüphesiz ülkemizde yazılım sektörü gün be gün geliştirme göstermektedir. Şu an dünyanın en büyük şirketleri ürünleri yazılım olan firmalardır. Bizim de ülke olarak hedef seçtiğimiz katma değerli ürün tam anlamıyla yazılımlarla sağlanabilir. Öyle ki ürettiğiniz bir oyunu, bir bilgisayar programını fiziken teslim etmeden anında satışını gerçekleştirebilirsiniz ve bunun için sanayi de olduğu gibi yeniden üretim sorununuz da yoktur. İşte bu geleceğin getirdikleri her zaman olduğu gibi sorunları da beraberinde getiriyor. Ücret ödemeden yazılımı kullanmak isteyen son kullanıcıdan tutun, yazılımı kopyalayıp yeni bir ürün gibi sürmek isteyen şirketlere kadar avukatların uğraşması gereken onlarca sorun mevcuttur.

Ekonomik çıkarlardaki bu çatışma yazılımların da korunması için çalışmaların yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Ülkemizde yazılıma yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için de güvence gerekmektedir. Daha AR-GE merkezini kurmasından 1 sene geçmeden kodlarının kopyalanıp, yerel rakip bir şirketin ortaya çıkması kadar korkutucu bir ortam olamaz. Hukukla sağlanacak güven ortamı yabancı yatırımcıyı ülkemize çekecektir. Başta istihdam olmak üzere tecrübe sahibi olmadığımız yazılım konularında ciddi bir bilgi transferi olacaktır.

Fikri hakkın elde edilmesi kolaydır, şiir yazıp kalemi bıraktığınız anda hak doğar, tescil gerektirmez. Fikri haklar konusunda devletlerin ortak anlaşmaları vardır. Herkese karşı ileri sürülebilen, yaşam +70 yıl gibi bir koruma süresi veren bir haktır. Bununla birlikte yazılımların Patent Hukuku ile korunması yönünde de önemli tartışmalar söz konusudur. Bu yazımızda bu tartışmalara ayrıntılı olarak girmeyeceğiz fakat bir yazılımın patent ile korunması kesinlikle imkansızdır denilemez. Teknik bir probleme çözüm getiren bilgisayar programı, bir makine ve sürece ilişkin olması ve buluşun patentlenebilirlik kriterleri olan, yeni, tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilir olma koşullarını taşıması durumunda, buluşun bir parçası olarak patentlenebilmelidir. Bir buluşu teknik olarak destekleyen yazılımlar patent başvurularına konu olabilir. ABD, İngiltere ve AB Hukuku şu an konuyu bu şekilde ele almaktadır.

Sonuç olarak ülkemizde yazılımlar genel olarak fikri mülkiyet ile korunmaktadır. Olayın durumuna göre Haksız Rekabet, Patent Hukuku, Borçlar Hukuku prensipleri de uygulama alanı bulacaktır.