Fikri Mülkiyet açısından yazılımları değerlendirdiğimiz de en önemli iki problemle karşılaşıyoruz birisi çoğaltma hakkının kapsamı diğeri de ters mühendislik sorunudur.

Bilgisayar programlarının kullanılabilmesi bunların verilen yetki ile çoğaltılması gerekmektedir. Fakat günümüzde kopyalama sistemlerinin çeşitliliği sebebiyle yazılımların korunması daha da zorlaşmıştır.

Hukukumuzda bilgisayar programlarının çoğaltma hakkı, yüklenmesi, görüntülenmesi, çalıştırılması, depolanması fiilleri Fikir ve Sanat Eserleri Kanunumuzun 22. Maddesinde düzenlenmiştir. Ayrıca 38. Maddede fikir ve sanat eserlerinin kar amacı güdülmeksizin kişisel kullanım için çoğaltılması mümkündür. Bu maddenin bilgisayar programlarını kapsayıp kapsamadığı tartışma konusudur.

Şahsi kullanım içim çoğaltmanın madde kapsamı dışında kaldığını savunan görüşe göre eserler arasında bir ayrım söz konusu yoktur, bu sebeple yazılımlar kişisel kullanım için çoğaltılabilir.

Sözleşmede belirleyici hükümlerinin yokluğu durumunda, hata düzeltme de dahil, bilgisayar programının düşünüldüğü amaca uygun kullanımı için gerekli olduğu durumda, bilgisayar programının onu hukuki yollardan edinen kişi tarafından çoğaltılması ve işlenmesi serbesttir.
Karşı görüş ise FSEK 38. Maddeyi değiştiren 14. Maddede yazılımların diğer eserlerden farklı olduğu bu sebeple kişisel kullanmaya yönelik özel kuralların getirildiği kanun koyucu tarafından kabul edilmiştir. Bilgisayar programlarının çoğaltılmasını özel olarak düzenlenmesi kanun koyucunun yazılımlar açısından özel bir rejim benimsediğini göstermektedir.

Düşünüldüğünde hukuka uygun olarak edinilmiş bir yazılımın kişisel kullanım için çoğaltılması genellikle yedekleme için olmaktadır bunun da kanun tarafından engellenemeyeceği hükme bağlanmıştır. Fakat kişi bu çoğaltmayı bir arkadaşının kullanması için yapıyorsa buna izin verilmemesi gerekecektir.

Bir kitap alındığında bu arkadaşınıza ödünç verilebilir fakat bu kitap yine kopyalanamaz. Yazılım da bilgisayarınızda başka birisinin kullanmasına izin verebilirsiniz fakat bunu çoğaltıp onun kullanımına veremezsiniz. Bu sebeple seri numaralar verilmekte, güncellemelerle yüklü olan bilgisayar teyit edilmekte hatta aynı anda iki IP adresi merkez sisteme bağlanırsa program bloke edilebilmektedir.