Bilişim Hukuku ile ilgili yapılan etkinliklerde konusunun geçmesi halinde bir şekilde Bilişim Hukuku veya Bilişim Avukatı diye bir kavram yoktur anlamında bir beyan genellikle olur. Bilişim Hukuku veya Bilişim Avukatı anlamında bir hukuksal kavramın olmadığı bir gerçek fakat bu kavrama neden ihtiyaç duyulduğu sorusuna cevap arayacağız. Bilişim, hayatımızın her aşamasına girmiş durumda, bilişim tarafında gerçek hayat ile eş düzeyde akan olaylar söz konusudur. Hukuk prensipleri açısından da “bilişim hukuku” diğer bütün temel hukuk prensiplerini yatay olarak kesmektedir.

Bilişimin girmediği bir hukuk sahası kalmadı

Bugün çoğu boşanma davasında SMS, Whatsapp mesajları delil olarak sunulmaktadır. Hakaret ve tehditler artık sosyal medya aracılığı ile yapılmaktadır. Fikri haklarla ilgili ihlaller internet ortamında gerçekleşmektedir. Buna bir çok örnek ekleyebiliriz her birinde ortak olan bir bilişim sisteminin kullanılıyor olmasıdır. İşte bu noktada bu olayları tek bir kavram altında toplamak için her ne kadar ayrı bir hukuk dalı olmasa da bilişim hukuku olarak ifade edilmektedir. En azından bilişim ve teknoloji hukuku olarak ifade edilmesinin daha doğru olacağı da ifade edilmektedir. İşte bu bilişim hukuku kavramı ile de yakından ilgilinen, uzmanlaşmış avukatlar da bilişim avukatı, bilişim hukuku uzmanı gibi başlıklarla ifade edilmektedir.

Bilişim avukatı için teknik bilginin önemi

Bilişim avukatının çalışma sahasını bilişim suçları, e-ticaret, sosyal medyada yaşanan sorunlar, internet ortamındaki fikri mülkiyet ihlalleri, veri koruma gibi direkt olarak bilişim sistemlerini ilgilendiren konular olabileceği gibi bilişim sistemlerinin yukarıdaki örneklerde olduğu gibi dolaylı olarak olaya dahil olduğu konular olabilir. İşte bu noktada teknik kavramlar konuya dahil olacağı için olayın hızla kavranması, en uygun çözümün sunulması için teknik kavramlara avukatın hakim olunma gerekir. Bir bilişim suçu ile ilgili dosya incelendiğinde, olayın tahlil edilmesi, dijital delillerin değerlendirilmesi, sağlık bir iletişimle ile doğru yönlendirmeler yapabilmek için avukatın teknik bilgi birikiminin katkısı önemlidir.

Bilişim Hukuku için geçmişin tecrübesi + geleceğin takibi

Kuşkusuz avukatlıkta tecrübe aranan niteliklerdendir. Bilişim alanındaki teknik bilgi birikimi hukuksal bilginin yanına eklenmesi gereken bir özellik olmalıdır. Bilişim ve teknoloji hukuku alanında uzman olan bilişim avukatı, geçmişteki bilgi birikimi ile elde ettiği tecrübesinin yanında, yapısı gereği oldukça dinamik bir saha olan teknolojik gelişmeleri takip etmesi gerekmektedir. Hızlı uyum sağlamak için teknolojik anlamda geleceğin nereye gittiğini, bunun hukuksal yansımasını hukukçu gözüyle sürekli tahlil etmektedir.  Örneğin robotların getirebileceği hukuksal sorunlar, Internet of Things ile gelişen mahremiyet kaygılarının çözümü, endüstri 4.0 ile değişen hukuksal süreçler üzerinde düşünen hukukçulara bilişim hukukçusu, bilişim avukatı kavramları ile ifade etmeye çalışıyoruz.

Ülkemizde en çok değişen mevzuat bilişim ile ilgili olanlardır, bu sebeple de avukatlar tarafdan sıkı takip edilmesi gereken bir sahadır. Bilişim avukatlarına ihtiyacın günden güne arttığı hep söylenmektedir fakat bilişim avukatı sayısı aynı sayıda artmamaktadır. Çünkü teknik bilgi birikimi gerektiren, merak ve sürekli değişimin yaşandığı bir saha olması sebebiyle tek başına okumak ile avukatın kendisini geliştirebileceği bir saha değildir.