SİTEMİZE EKLENEN SON YAZILAR

Şu an bulunduğunuz sayfa: Ana Sayfa » SİTEMİZE EKLENEN SON YAZILAR

ÇALIŞAN İŞÇİ BULUŞLARI

Çalışan buluşları konusu eski mevzuatta yer alsa da özellikle gelir paylaşımı konusu Sınai Mülkiyet Kanunun düzenlemesi kadar net değildi. Bu sebeple de bizler hep şirket içi başvurularının nasıl yapılması gerektiği hususlarını tartışmıştık. Artık çalışanların buluş konusunda özendirilmesi için işverenin kısmi ya da tam hak sahipliği talep etmesi durumunda çalışana ödeyeceği bedel tanımlanmış durumda. Şu ana [...]

2017-09-30T11:36:42+00:00 30/09/2017|Categories: Patent Hukuku|

İŞÇİ TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN YAZILIM

Yazılımı geliştiren çalışanların hak iddiası gün geçtikçe artmaktadır. Elbette her seferinde farklı şekilde olay karşımıza çıkmaktadır. Bazen öyle çalışanlar vardır ki şirkete dahil olmadan önce bir tür adi ortaklığı vardır. Bazen de şirket zaten devam ederken projeye çalışanlar katılır. Aşağıda bir senaryo olarak konu aktarılmıştır. Taraflardan birisi yazılımın sahibi olduğunu iddia etmekte, davalı şirkette önemli [...]

2017-09-20T18:35:39+00:00 20/09/2017|Categories: Yazılım Hakları|Tags: , , |

MARKA, PATENT VE TASARIM İÇİN HUKUKİ İŞLEMLER

Sınai mülkiyet hakları (marka, patent ve tasarım); devredilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, lisans konuşu olabilir, rehin verilebilir, teminat olarak gösterilebilir, haczedilebilir veya diğer hukuki işlemlere konu olabilir. Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı hakları ise niteliği gereği; lisans, devir, intikal, haciz ve benzeri hukuki işlemlere konu olamaz ve teminat olarak gösterilemez. Marka, Patent, Tasarım [...]

2017-09-13T15:03:53+00:00 13/09/2017|Categories: Marka Hukuku, Patent Hukuku, TASARIM HUKUKU|Tags: , , |

PROJENİN SÖZLEŞME SONRASI KULLANILMAYA DEVAM EDİLMESİ

Proje sözleşmeleri de sonlandırıldıktan sonra sorunlar yaşanabilmektedir. Bu sorunlardan birisi de bir telif hakkı koruması olmayan ama bir sözleşme yapılacak kadar da değerli olan bir projenin sözleşmenin diğer tarafınca kullanılmaya devam edilmesidir. Her zaman olduğu gibi her olayda mutlaka konunun ayrı ayrı incelenmesi gerekir. Tarafların kabul ettiği hususların belirlenmesi, delillerin değerlendirilmesi gerekir. Haksız rekabet hukukunun [...]

2017-09-11T22:10:11+00:00 11/09/2017|Categories: Yazılım Hakları|Tags: , , |

BİRLİKTE GELİŞTİRİLEN YAZILIM

Yazılım çoğu zaman birkaç kişi tarafından geliştirilmektedir. Bir yazılım fikri tuttuğunda ve gelir elde edildiğinde sorunlar başlamaktadır. 5846 sayılı FSEK’in 1/B maddesinin ‘a’ bendinde eser, “sahibinin hususiyetini taşıyan ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsullerini” ifade eder. Buna göre bir fikri ürünün eser sayılabilmesi için [...]

2017-09-04T20:06:46+00:00 04/09/2017|Categories: Yazılım Hakları|Tags: , , , |