HOŞGELDİNİZ2020-04-21T16:08:11+03:00
3009/2017

ÇALIŞAN İŞÇİ BULUŞLARI

30/09/2017|Categories: Patent Hukuku|

Çalışan buluşları konusu eski mevzuatta yer alsa da özellikle gelir paylaşımı konusu Sınai Mülkiyet Kanunun düzenlemesi kadar net değildi. Bu sebeple de bizler hep şirket içi başvurularının nasıl yapılması gerektiği hususlarını tartışmıştık. Artık çalışanların buluş konusunda özendirilmesi için işverenin kısmi ya da tam hak sahipliği talep etmesi durumunda çalışana ödeyeceği bedel tanımlanmış durumda. Şu ana kadar personel adına başvurular yapmış ve bu ürünlerden halihazırda milyonlar kazanan şirketler endişelenirken bu başvurularda adı geçen çalışanlar da emeklilik [...]

2009/2017

İŞÇİ TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN YAZILIM

20/09/2017|Categories: Yazılım Hakları|Tags: , , |

Yazılımı geliştiren çalışanların hak iddiası gün geçtikçe artmaktadır. Elbette her seferinde farklı şekilde olay karşımıza çıkmaktadır. Bazen öyle çalışanlar vardır ki şirkete dahil olmadan önce bir tür adi ortaklığı vardır. Bazen de şirket zaten devam ederken projeye çalışanlar katılır. Aşağıda bir senaryo olarak konu aktarılmıştır. Taraflardan birisi yazılımın sahibi olduğunu iddia etmekte, davalı şirkette önemli görevlerde bulunduğunu, davalı şirkette çalıştığı süre boyunca birçok ürünün gelişimine katkı sahibi olduğunu, bizzat projelerde çalışıp emek verdiğini beyan etmektedir. [...]

1309/2017

MARKA, PATENT VE TASARIM İÇİN HUKUKİ İŞLEMLER

13/09/2017|Categories: Marka Hukuku, Patent Hukuku, TASARIM HUKUKU|Tags: , , |

Sınai mülkiyet hakları (marka, patent ve tasarım); devredilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, lisans konuşu olabilir, rehin verilebilir, teminat olarak gösterilebilir, haczedilebilir veya diğer hukuki işlemlere konu olabilir. Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı hakları ise niteliği gereği; lisans, devir, intikal, haciz ve benzeri hukuki işlemlere konu olamaz ve teminat olarak gösterilemez. Marka, Patent, Tasarım Belgelerinin Devri Hukuki işlemler, yazılı şekle tabidir. Devir sözleşmelerinin geçerliliği, ancak noter aracılığı ile yapılmış olması şartına bağlıdır. Kötüniyetli birden [...]

RÖPORTAJLAR

GEÇMİŞ ETKİNLİKLER

Go to Top