HOŞGELDİNİZ2018-06-17T15:42:52+03:00
1309/2017

MARKA, PATENT VE TASARIM İÇİN HUKUKİ İŞLEMLER

13/09/2017|Categories: Marka Hukuku, Patent Hukuku, TASARIM HUKUKU|Tags: , , |

Sınai mülkiyet hakları (marka, patent ve tasarım); devredilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, lisans konuşu olabilir, rehin verilebilir, teminat olarak gösterilebilir, haczedilebilir veya diğer hukuki işlemlere konu olabilir. Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı hakları ise niteliği gereği; lisans, devir, intikal, haciz ve benzeri hukuki işlemlere konu olamaz ve teminat olarak gösterilemez. Marka, Patent, Tasarım Belgelerinin Devri Hukuki işlemler, yazılı şekle tabidir. Devir sözleşmelerinin geçerliliği, ancak noter aracılığı ile yapılmış olması şartına bağlıdır. Kötüniyetli birden [...]

1109/2017

PROJENİN SÖZLEŞME SONRASI KULLANILMAYA DEVAM EDİLMESİ

11/09/2017|Categories: Yazılım Hakları|Tags: , , |

Proje sözleşmeleri de sonlandırıldıktan sonra sorunlar yaşanabilmektedir. Bu sorunlardan birisi de bir telif hakkı koruması olmayan ama bir sözleşme yapılacak kadar da değerli olan bir projenin sözleşmenin diğer tarafınca kullanılmaya devam edilmesidir. Her zaman olduğu gibi her olayda mutlaka konunun ayrı ayrı incelenmesi gerekir. Tarafların kabul ettiği hususların belirlenmesi, delillerin değerlendirilmesi gerekir. Haksız rekabet hukukunun temel amacının bozulmamış ve düzgün işleyen bir rekabet ortamının sağlanması olduğu kabul edilir. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 54'de [...]

409/2017

BİRLİKTE GELİŞTİRİLEN YAZILIM

04/09/2017|Categories: Yazılım Hakları|Tags: , , , |

Yazılım çoğu zaman birkaç kişi tarafından geliştirilmektedir. Bir yazılım fikri tuttuğunda ve gelir elde edildiğinde sorunlar başlamaktadır. 5846 sayılı FSEK’in 1/B maddesinin ‘a’ bendinde eser, “sahibinin hususiyetini taşıyan ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsullerini” ifade eder. Buna göre bir fikri ürünün eser sayılabilmesi için iki koşulu birlikte gerçekleştirmesi gereklidir. İlk olarak fikri ürünün sahibinin hususiyetini taşıması, bir başka deyişle kendinden önce ortaya konmuş benzerlerine [...]

HUKUKİWEB – WEBRAZZİ

BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ HUKUKU HABERLERİ

  • sanal kumar ceza

SANAL BAHİS CEZASI

Son 5 yılda yasa dışı sanal bahis oynadığı belirlenen 2 milyon 500 bin kişiye ise 100’er lira para cezası kesilecek. Olayın ayrıntıları haber sitelerinde yer alıyor fakat hukuki olarak neler olacak herkesin aklındaki soru. Son [...]

APPLE’IN VERGİDEN KAÇINMASI

İnternet bazı alanlarda sınırları kaldırmış olabilir ama konu vergi olunca devletler kontrolü elden bırakmak istemiyor. Vergi kaçırma ile vergiden kaçınma arasında ince bir çizgi vardır. İşte vergiden kaçınan Apple gibi dünya devi olunca her açıklaması [...]

RÖPORTAJLAR

GEÇMİŞ ETKİNLİKLER