HOŞGELDİNİZ2020-04-21T16:08:11+03:00
1109/2017

PROJENİN SÖZLEŞME SONRASI KULLANILMAYA DEVAM EDİLMESİ

11/09/2017|Categories: Yazılım Hakları|Tags: , , |

Proje sözleşmeleri de sonlandırıldıktan sonra sorunlar yaşanabilmektedir. Bu sorunlardan birisi de bir telif hakkı koruması olmayan ama bir sözleşme yapılacak kadar da değerli olan bir projenin sözleşmenin diğer tarafınca kullanılmaya devam edilmesidir. Her zaman olduğu gibi her olayda mutlaka konunun ayrı ayrı incelenmesi gerekir. Tarafların kabul ettiği hususların belirlenmesi, delillerin değerlendirilmesi gerekir. Haksız rekabet hukukunun temel amacının bozulmamış ve düzgün işleyen bir rekabet ortamının sağlanması olduğu kabul edilir. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 54'de [...]

409/2017

BİRLİKTE GELİŞTİRİLEN YAZILIM

04/09/2017|Categories: Yazılım Hakları|Tags: , , , |

Yazılım çoğu zaman birkaç kişi tarafından geliştirilmektedir. Bir yazılım fikri tuttuğunda ve gelir elde edildiğinde sorunlar başlamaktadır. 5846 sayılı FSEK’in 1/B maddesinin ‘a’ bendinde eser, “sahibinin hususiyetini taşıyan ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsullerini” ifade eder. Buna göre bir fikri ürünün eser sayılabilmesi için iki koşulu birlikte gerçekleştirmesi gereklidir. İlk olarak fikri ürünün sahibinin hususiyetini taşıması, bir başka deyişle kendinden önce ortaya konmuş benzerlerine [...]

2307/2017

Patent Hakkına Tecavüz ve Gasp – 2017/2088

23/07/2017|Categories: Patent Hk. Yargıtay Kararları, Patent Hukuku|Tags: , , , |

Patent başvurularında çoğu zaman öncelik açısından uyuşmazlıklar çıkmaktadır. Somut olayda olduğu gibi taraflar arasında önceye dayalı bir ilişki söz konusu ise bu öncelik olaylara daha farklı boyut kazandırmaktadır. Yine de tüzel kişilikleri farklılaşan firmalar açısından gerçekten önceki başvurunun sonraki başvurunun yeniliğine etkisi, şayet yeni değilse bu sefer de fiili bir üretim varsa tecavüz konularına bakılacaktır. İlgili karar her ne kadar 551 sayılı KHK açısından konuyu ele almış olsa da yeni mevzuat açısından da aynı ilkeler [...]

RÖPORTAJLAR

GEÇMİŞ ETKİNLİKLER

Go to Top