HOŞGELDİNİZ2018-06-17T15:42:52+03:00
2307/2017

Patent Hakkına Tecavüz ve Gasp – 2017/2088

23/07/2017|Categories: Patent Hk. Yargıtay Kararları, Patent Hukuku|Tags: , , , |

Patent başvurularında çoğu zaman öncelik açısından uyuşmazlıklar çıkmaktadır. Somut olayda olduğu gibi taraflar arasında önceye dayalı bir ilişki söz konusu ise bu öncelik olaylara daha farklı boyut kazandırmaktadır. Yine de tüzel kişilikleri farklılaşan firmalar açısından gerçekten önceki başvurunun sonraki başvurunun yeniliğine etkisi, şayet yeni değilse bu sefer de fiili bir üretim varsa tecavüz konularına bakılacaktır. İlgili karar her ne kadar 551 sayılı KHK açısından konuyu ele almış olsa da yeni mevzuat açısından da aynı ilkeler [...]

907/2017

MARKA KULLNANMA YOLUYLA AYIRT EDİCİLİK

09/07/2017|Categories: Marka Hukuku|Tags: |

Sınai Mülkiyet Kanunu'nun (SMK) 5. maddesinin (c) fıkrasına göre ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirtenveya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler marka olarak tescil edilemez. Bu hüküm eski 556 Sayılı KHK'da da yer aldığı için eski içtihatlar ve doktrin görüşlerini yine uygulama alanı bulacaktır. Bu tür bir yasaklama getirilmesinin sebebi [...]

3006/2017

MARKA İTİRAZINDA ÖNCEKİ BAŞVURU

30/06/2017|Categories: Marka Hk. Yargıtay Kararları, Marka Hukuku|Tags: , , |

Marka itirazlarında Kurum karar tarihindeki dosya durumuna göre karar verebilmektedir. Bu sebeple  olası bir aleyhe YİDK kararında mahkemeye gidildiğinde mahkeme bir anlamda yerindelik incelemesi yapmaktadır. Kurumun taraflarca dosyaya sunulan dilekçe ve delillerin doğru değerlendirilip değerlendirilmediğini ele almaktadır. Bu sebeple Kuruma itiraz sürecinde sunulmayan delillerin, ileri sürülmeyen vakaların mahkeme aşamasında değerlendirilmesi oldukça zordur. Bu sebeple itirazların hukuki içeriklerle çok iyi hazırlanması gerekmektedir. Aksi durumunda yetersiz bir itirazın mahkeme aşamasında kurtulması genellikle çok zordur. Ayrıca aşağıdaki olayda [...]

HUKUKİWEB – WEBRAZZİ

BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ HUKUKU HABERLERİ

OTOMOBİLLER VE SİBER GÜVENLİK

IOActive siber güvenlik şirketi tarafından yapılan analize göre son 3 yılda araçlarda tespit edilen yazılım güvenlik açıkları ‘kritik’ seviyelerde fakat otomobil üreticileri güvenlik şirketlerinin uzmanlığından faydalanmayı tercih etmiyor. Otomobil firmalarının yeni dahil oldukları internet alanına [...]

HACKERLER VE SEÇİMLER

Son yıllarda yapılan seçimlere hackerların bir etkisi olabilir mi? Sosyal medyanın normal kullanımının etkisi tartışmasız. Fakat oy kullanmanmak için bilgisayarların kullanılmasıyla birlikte güvenlik soruları da üst düzeye çıkmış durumda. Henüz ülkemizde tam anlamıyla dijital bir [...]

RÖPORTAJLAR

GEÇMİŞ ETKİNLİKLER